ČLANICE UNIJE ČAČAK 2000

Članice su grupisane po delatnostima. Izaberite delatnost, za detalje o pojedinim preduzećima kliknite na naziv preduzeća.

Sve delatnosti 0
Poljoprivreda i Hrana 0
Elektrooprema, Informatika i Telekomunikacije 0
Metal i Proizvodi od Metala 0
Drvo, Drvna građa i Proizvodi od drveta 0
Hemija, Staklo i Keramika 0
Građevinarstvo, Guma i Plastika 0
Tekstil, Koža, Krzno i Obuća 0
Štamparstvo, Papir i Izdavaštvo 0
Saobraćaj, Špedicija, Turizam i Ugostiteljstvo 0
Ostale Delatnosti 0
logo
logo