O NAMA

Unija Čačak 2000 je nezavisno udruženje mailih i srednjih privatnih preduzeća, koja je osnovana na dan 5. oktobra 2000. godine sa namerom da objedini što veći broj preduzeća radi postizanja sledećih ciljeva:

Međusobna saradnja članica i objedinjavanje interesa.

Stvaranje uslova za rast obima poslovanja i investicionih ulaganja.

Podrška razvojnim programima članica.

Prezentacija proizvodnih i prometnih mogućnosti članica.

Saradnja sa sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi bilateralnih kontakata.

Saradnja sa lokalnom samoupravom.

Promocija preduzetništva.

Pomoć članicama da se konsoliduju i krenu u brži rast.

Danas je Unija Čačak 2000 velika privredna porodica koju čini 233 preduzeća, sa teritorije opština Čačak, Gornji Milanovac, Lučani, Ivanjica, Požega i Arilje. Radi objedinjavanja interesa i lakšeg rešavanja zajedničkih problema grupisali smo firme po delatnostima. Prvi član grupe je koordinator te grupacije. Zajedno su svrstana proizvodna, prometna i uslužna preduzeća jedne grane.

Godišnji sastanci svih članova poslovnog udruženja organizuju se dva puta godišnje. Prvi sastanak, u proleće, ima više svečan karakter, a drugi u jesen organizuje se kao godišnja skupština, na kojoj udruženje analizira postignute rezultate i usvajaju se planovi za sledeću godinu.

Prolećni sastanak se organizuje kao slava poslovnog udruženja na dan koji se u narodu zove Cveti.

Osnivači Unije Čačak 2000 Gradsko šetalište 49, Čačak

  1. Atrijum Gradsko šetalište 49, Čačak

  2. Elektrovat Bulevar oslobodilaca Čačka 117, Čačak

  3. Termotehna Potes Jezdinsko polje 58, Čačak

  4. B-Export Sime Sarage 1, Čačak

  5. Akvapan inženjering Bul. Vuka Karadžića bb, Čačak

  1. Trifunović 32308 Pranjani

  2. Domingo Ulica 49. broj 2, naselje Atenica

  3. Knez komerc Milosava Evrića bb, Čačak

  4. Flexopak 32222 Ježevica

  5. Knežević 32222 Ježevica

Zainteresovani smo za sve oblike poslovne saradnje, te Vas molimo da svaki koristan predlog dostavite u Biro naše Unije ili nam ga pošaljete na E-mail: unijacacak@gmail.com

logo
logo